سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا باقریه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر
قاسم حبیب اگهی – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که رفتار خاک حتی در محدوده کرنش های بسیار کوچک الاستیک مطلق نیست و همواره کرنش های پلاستیک در حین بارگذاری رخ می دهند و نسبت و میزان آنها تابع سطح تنش است . یکی از مزایای پلاستیسیته سطح مرزی قابلیت بیان این جنبه از رفتار خاک است . در این مقاله از نتایج آزمایشهای سه محوری برای مدلسازی استفاده شده است و آزمایشها در حالات اشباع و غیر اشباع و در مکش های ثابت انجام شد ه اند . مدل بر مبنای حالت بحرانی و با بهره گیری از مفهوم تنش مو ٹر به خوبی می تواند توامان رفتار خاک در حالات غیر اشباع و اشباع را بیان کند