سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی هادی – دانشکده عمران- موسسه عالی طبری
حیدر اعظمی – دانشکده عمران- موسسه عالی طبری

چکیده:

دیدگاه جدایی ناپذیر تصمیم گیری و مدیریت یک الگوی کاملا اشکار و قابل قبول است، و دامنه این مبحث از چنان وسعت و هماهنگی برخوردار است که حتی می توان تصمیم گیری و مدیریت را مترادف هم دانست. تصمیم گیری برای استفاده کارا از نیروی انسانی ، تجهیزات و دیگر منابع انسانی برای هر مدیری ، امری ضروری است. از این رو ، یک مدیر همیشه به دنبال کسب بهره وری بیشتر از امکانات و منابع خود برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده خویش می باشد. شبیه سازی می تواند به عنوان یکی از تکنیک های موثر و پرقدرت مدیران امروزی مورد استفاده قرار گیرد . شبیه سازی تقلیدی از عملکرد یا سیستم واقعی با گذشت زمان است که گذشته از اینکه با دست یا به وسیله کامپیوتر انجام می شود، به ایجاد ساخت تاریخچه سیستم و بررسی ان به منظور دستیابی به نتیجه گیری هایی در مورد عملکرد سیستم واقعی مربوط می شود. در این مقاله شبکه های عصبی به عنوان مدل های شبیه سازی مدنظر قرار گرفته، شبکه های عصبی معرفی، مهمترین ان ها ، جایگاه و توضیح درباره روند عملکرد ان ها اشاره شده است و در ادامه مقاله به سمت توضیحات شبکه عصبی مصنوعی ANN و TDNN و دلایل ارزشمندی ان ها پیش خواهد رفت.