سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهر
عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
آرش رضا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضرتحقیقی کتابخانه ای است که با هدف بررسی نقش فناوری عملکرد بهینه و تکنیک عصبی کلامی برموفقیت کارآفرینان ازطریق تهیه مدل مفهومی مرتبط با باورهای ذهنی کارافرینان موفق صورت پذیرفته است دراین پژوهش ابتدا مفهوم برنامه ریزی ارتباط با خود و دیگران توضیح داده میشود که اشاره به الگوسازی رفتارافراد موفق رای نیل به اهداف دارد سپس موضوع فناوری عملکرد بهینه معرفی میگردد که اشاره به این مطلب دارد که حالات ذهنی انسان که باعث بروز رفتارهای ما میشود ازنقشه های ذهنی و وضعیت جسمانی ما نشات میگیرد نقشه های ذهنی ما را دردرک وقایع محیط یاری می رسانند و ما را قادر می سازند علاوه برمشاهده سختی ها و دشوارهای راه نقاط مثبت و شانسهای پیش روی مسیر را نیز درنظر داشته باشیم