مقاله مدل های سینتیکی برای تبدیل های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مدل های سینتیکی برای تبدیل های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله TiO2 آمورف
مقاله بلورینگی
مقاله پلی مورف
مقاله آناتاز
مقاله روتیل
مقاله بروکیت
مقاله مدل سینتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبانیا رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت ناظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، تبدیل های فازی حالت جامد نانوذرات تیتانیا در شرایط گرمادهی متفاوت توسط مدل های سینتیکی متفاوت بررسی شده است. میزان تطابق مدل های سینتیکی ارایه شده، که شامل ترکیبی از مدل هسته زایی و رشد هستند، با داده های تجربی تبدیل فاز جامد (آمورف و یا بلوری) به فازهای دیگر بلوری تیتانیا با اندازه های نانو در شرایط عملیاتی گرمادهی خشک و نیز در محلول بررسی شده اند. نتیجه ها نشان می دهند که مدل های ارایه شده در این مقاله بنا به شرایط فرایند، قادر به تفسیر رفتارهای تبدیل سینتیکی میان پلی مورف های متفاوت تیتانیا هستند. نتیجه ها نشان می دهند که مکانیسم هسته زایی فاز آناتاز در تبدیل فازی در محلول، از نوع هسته زایی سطح ۱، است و در شرایط گرمادهی خشک در گستره دمایی ۳۰۰-۴۰۰oC، چنانچه فازهای در حال تبدیل تفاوت های ساختاری قابل توجهی نداشته باشند، مکانیسم هسته زایی ترکیبی فصل مشترک و سطح ۲ است.در تبدیل نانوبلورهای آناتاز به روتیل در گستره دماهای پایین تر از ۶۰۰oC که توسط پژوهشگران فرض شده است که تبدیل تنها با حضور هسته زایی فصل مشترک رخ می دهد، نتیجه ها نشان می دهند هسته زایی سطحی نیز به علت رشد ذرات به سبب گرمادهی برای مدت زمان های طولانی، می تواند نقش مهمی در سینتیک تبدیل فازی داشته باشد. از مهم ترین مزیت این مدل ها در مقایسه با مدل های مشابه، می توان به عدم نیاز به داده های تجربی اندازه ذرات در طی آزمایش های سینتیکی برای تفسیر تبدیل های فازی در مقیاس نانو اشاره کرد.