مقاله مدل های رهبری قیمت و تبانی در کارتل گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مدل های رهبری قیمت و تبانی در کارتل گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجمع کشورهای صادرکننده گاز
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله رهبری قیمت
مقاله تبانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هاتفی مجومرد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی ام البنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیل شده مربوط به GECF و گروه حاشیه ای را بر اساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) » به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه ای در نظر گرفته شده اند. بدین منظور از داده های سالانه ۲۰۱۰-۱۹۸۰ جهت پیش بینی روندهای مورد بررسی تا سال ۲۰۷۰ استفاده شده است. نتایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن است که تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش می یابد و عرضه کارتل که از تفاوت بین تقاضای جهانی و عرضه گروه حاشیه حاصل می گردد، به طور کاهنده صعودی است. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر می گردد و درنتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.