سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا آرونی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عبدالحسین صادقی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فریبرز جولای – دانشگاه تهران

چکیده:

نیازسنجی آموزشی به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه ریزی آموزشی، معمولا جهت ارتقاء بهره وری سازمان ها موردتوجه قرار گرفته است. مدل های فراوانی در حیطه علم مدیریت و جهت برنامهریزی استراتژیک در این زمینه طراحی شدهاست اما در مدلسازی این مقاله، تحقق خواسته مشتریان صنعت نساجی محرک اصلی نیازسنجی را تشکیل داده و حوزه های نیازسنجی آموزشی حسب مورد سازمان، فرایندهای درون سازمانی و کارکنان می باشد. به عبارتی مدل نیازسنجی آموزشیمبتنی بر رضایت مشتری ضمن طراحی محصول شایسته، با توجه همزمان به انواع نیازسنجی آلفا و بتا و نیز با استفاده از رویکردهای واکنشی و فراکنشی، شناسایی نیازهای ضروری سازمان جهت کسب رضایت مشتری در کوتاه مدت را میسر می سازد؛ لذا با استفاده از اطلاعات به دست آمده و تهیه برنامه آموزشی مناسب، انتظار میرود سازمان در مدت زمان معقول عکس العمل مناسبی در برابر تغییر شرایط از خود نشان دهد