سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین معصوم زاده – دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای انرژی
امیرحسین فتحی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای انرژی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله پیشنهاد یک روش ساده و کاربردی در تعیین زمان تعمیر برنامه ریزی شده برای یک واحد تولید پراکنده در مالکیت شرکت خصوصی می باشد مدل پیشنهاد شده مناسب شرکتهای تولید کننده خصوصی ایرانی با تکنولوژی موتور گازی می باشد که به عقد قرار داد بلندمدت با شرکت سرمایه گذاری توانیر یا شبکه توزیع نموده اند زمان بهینه تعمیرات پیشگیرانه جزئی به نحوی انتخاب می شود که در بلندمدت بیشترین منفعت را برای شرکت تولید کننده در برداشته باشد دراین مقاله تابع هزینه احتمالی اجبار استخراج شده است که علاوه بر مدل کردن دقیق این هزینه تابعی پیوسته می باشد و در پایان تاثیر فصل شروع مطالعات دراین زمان فرض شده نیروگاه کاملا سالم باشد درزمان بهینه تعمیر برنامه ریزی شده مورد بررسی قرارگرفته است.