سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام شاهرخی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
حبیب اله خدابنده –

چکیده:

این تحقیق به منظور ارایه مدل نمونه برداری دنباله ای شته Schizaphis graminum (Rondani برای استفاده درمدیریت تلفیقی آن درمزارع سورگوم جارویی منطقه میانه اجرا شد برای این منظور طی سال زراعی ۱۳۹۱ هرسه روزیکبار از۵۰بوتهسوگرومدرمزرعه سورگوم جارویی واقع درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی میانه نمونه برداری شد با داده های به دست آمده از شمارش شته ها الگوی توزیع فضایی جمعیت شته به روش قانون نمایی Taylor (1961 تعیین شد و پارامترهای توزیع فضایی بدست آمد پارامترها سپس برای تهیه مدلهای نمونه برداری دنباله ای به روش Green (1970 با سطوح دقت ۰/۵۰ ۲۵درصد خطای قابل پذیرش و ۰/۲۰ ۱۰درصد خطای قابل پذیرش برمبنای بازه اطمینان استفاده شد نتایج نشان داد که توزیع فضایی شته S. graminum درمزارع سورگوم جارویی تجمعی بود.