سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فلاح نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
علی جانعلی زاده –
فریبا رسولی – دانشگاه پیام نوربناب

چکیده:

یکی ازدغدغه های اصلی سیستمهای هوشمند مبتنی برپردازش تصاویر بحث شناسایی الگوهای هندسی درتصاویر پردازشی جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه با الگوهای هندسی از پیش تعریف شده می باشد از آنجا که شالوده و زیربنای پردازش تصاویر درسیستمهای هوشمند غالبا با مقایسه تطبیقی براساس الگوهای هندسی خاص نظیرخط چندضلعی های منتظم مانندمربع و مستطیل و یا اشکال مدوری مثل دایره و بیضی صورت میگیرد ارایه الگوریتم و روشی که بتواند درجهت شناسایی این دسته از الگوها کارایی داشته باشد بسیارضروری بنظر می رسد دراین مقاله با بیان الگوریتم های جهت شناسایی الگوهای خاص هندسی نرم افزار ساده و اولیه ای درمحیط Matlab طراحی و پیاده سازی شده است که قادربه شناساندن این الگوهای هندسی می باشد با توجه به ازمایشات انجام شده دراین طرح و علیرغم ابتدایی بودن ان نرم افزار ارایه شده عملکرد قابل قبولی از خود نشان میدهد که با افزودن روشهای پیش پردازشی نظیر نویز زدایی DeNoise) وبهبود تصاویرEnhancement می توان کارایی آن را درمراحل بعدی به میزان قابل توجهی افزایش داد.