سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- م
محمد مسعودی مقدم – حسابرس ارشد موسسه حسابرسی نیک روشان (عضو جامعه حسابداران رسمی)

چکیده:

مطالعات تجربی بسیاری نشان داده اند که بازگشت پرتفولیو عموماً نامتقارن است و سرمایه گذاران سبد سهام، بازگشت نامتقارن تر را وقتی میانگین و واریانس دو پرتفولیو با هم برابرند، ترجیح می دهند. به منظور اندازه گیری میزان عدم تقارن بازگشت سبد سهام فازی، در این مقاله مفهوم چولگی به عنوان سومین گشتاور مرکزی تعریف شده است و خواص آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه مدل میانگین- واریانس فازی و مدل میانگین واریانس چولگی ارائه شده و تفاوت تغییرات آنها بیان شده است و به منظور حل مدل ارائه شده، الگوریتم شبیه سازی فازی طراحی شده است. نهایتاً به منظور روشن شدن ایده ی مدل و کارایی الگوریتمی ارائه شده، چند مثال عددی آورده شده است.