مقاله مدل مکان یابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مدل مکان یابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایستگاه حمل و نقل ریلی
مقاله مکان یابی
مقاله پوشش دهی
مقاله انحراف تقاضا
مقاله خطوط هم تراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افندی زاده زرگری شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین محل های مناسب برای قرار گرفتن ایستگاه ها در راستای یک مسیر ریلی، یکی از مهم ترین مراحل طراحی و برنامه ریزی در سیستم های حمل و نقل ریلی است. در این مقاله مدل جدیدی بر پایه GIS برای مکان یابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری با هدف بیشینه نیم فاصله شدن جذب مسافر در مسیر ریلی ارائه شده است. در این مدل با در نظر گرفتن محل های بالقوه برای قرارگیری ایستگاه ریلی، در گام اول انواع چیدمان ها (ترکیبات مکانی ممکن) در طول خط تشکیل می گردد. در گام های بعدی چیدمان ها بر اساس مقدار جذب مسافر از نواحی تحت پوشش ایستگاه ها، اولویت بندی می شوند و بهترین مکان های ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری تعیین خواهد شد. مدل ارائه شده نسبت به ویژگی های محیط، کاربر و سیستم ریلی حساس است.