سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم آراسته – کارشناسی ارشد
علی بزرگی امیری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین ضیاتبار –

چکیده:

نقاط انتقال به عنوان نقاط جمع آوری مشتریانی عمل میکند که به سرویس های ازیک تسهیل نیازمندند دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط جدید برای مساله مکان یابی چندتسهیل و چندنقطه انتقال ارایه شده است هرمشتری به طور مستقیم یا با استفاده ازنقاط انتقال به تسهیل مربوط می شود برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی مطالعه موردی ازمنطقه ۴کلانشهر تهران اجرا شد هاست نتایج نشان ازسودمندی مدل پیشنهادی برای مسائل تصمیم گیری واقعی دارد.