سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی فاضلی فر – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
احسان منبتی – دانشجوی دکتری ریاضی-تحقیق در عملیات، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد سیدحسینی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

تحقیقات جدید نشان داده اند که، عامل انسانی از عوامل اساسی در تصادفات است سرعت یکی از این عواملی است که منجر به رشد بیش از حد حوادث و هزینه های مربوط به تصادفات شدهاست. بر اساس مطالعات اخیر، حدود ۲۵-۳۵ درصد از تلفات تصادفات جاده ای حرکت با سرعت بیش از سرعت مجاز میباشد.استفاده از ابزار مدرن و کنترل روشهای مفید سرعت یکعنصر مهم در کاهشصدمات ناشی از سرعت بالا میباشد. باتوجه به هزینه بالای بکارگیری این گونه ابزارها، یافتن پارامترهای موثر در تخصیص این منابع میباشد. نکته ضروری در بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت، پوشش حداکثری، وسیله نقلیهمیباشد. در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن معیارهای اساسی، مدلی مناسب برای پوشش مطلوب شبکه ای جاده های کشور با بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت ارائه گردد. مدل ارائه شده دارای دو مرحله میباشد، در ابتدا مناطق پر مخاطره با توجه به نرخ تصادف معین و سپسبا استفاده از مدل بهینه سازی شده قسمتهای پرمخاطره به جهت بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت شناسایی میگردند.