سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عارف باباپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجتبی متان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

بررسی عملکرد اقتصادی و سیاسی ایران طی ۳۰ سال گذشته مبین آن است که ایران باید استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن تدوین کند که از بابت نبود آن خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است طی چندسال اخیر کشورمان گامهای موثری جهت رفع این مشکل برداشته است اما پایگاه اجتماعی و ساختارسیاسی حکومت رفع اصولی آن را با مشکل مواجه کرده است روند جهانی سازی نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون می سازد شناخت مکانیزم این روند و نیروهای عمده آن و تاثیر آنها برزندگانی مردم ان جهان به ویژه پیامد این تحولات برا یمردم ایران از جمله بخش خصوصی و پیمانکاری مضمون اصلی این مقاله را تشکیل میدهد این مقاله سعی دارد به پیامدهای روند جهانی شدن و عملکرد اقتصادی ایراندرعصر جهانی شدن و چالشهای جهانی شدن به ویژه دربخش خصوصی ایران را به صورتمدلی مفهومی طراحی کند و آنگاه پس از ارائه نتایج و یافته های تحقیق موارد مذکور جمع بندی شده بحث و نتیجه گیری کاربرد میدریتی و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه درآینده ارایه شده است.