سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یعقوب مهارتی – دکتری مدیریت کارآفرینی،دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده جلالی – دانشجوی شهرسازی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درتحول اقتصادها دانش محور شهرها و مقوله مدیریت شهری نقش کلیدی را به خصوص دردودهه گذشته ایفا کرده اند نظریه شهرخلاق توان بالقوه ای را برای تقویت و بازسازی فرهنگ محلی هویت و کیفیت زندگی ارایه می کند که میتواند نقش موثری درپویایی و رشد شهرها و به تبع آن مدیریت شهری ایفا نماید شهرهای خلاق با مردمی پویا با تجربه و خلاق جایی که ایده ها تقویت شده و مردم درتمام بخشهای زندگی باهم تلاش می کنند تا جامعه خودشان را به ماکن هایی بهتر برای زندگی و کارتبدیل نمایند نقش اساسی دررشد و توسعه هرکشوری خواهندداشت هدف ازنگارش این مقاله که درنوع خودش تازگی خاصی دارد رسیدن به مفهومی است که شهرها درصورت داشتن شرایط لازم و با فراهم نمودن بسترمناسب میتواننددرتربیت کارافرینان موثرباشند که خودنتیجه زیربنای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رشد اشتغال را دربرخواهد داشت این مقاله بامرور ادبیات موردنظر و همچنین با برقراری ارتباط منطقی و تئوریک بین مفاهیم یادشده نشان میدهد که شهرخلاق باتمرکز تنوع و پویایی و تحرک میتواند زمینه سازبروز خلاقیت درارکان خود مردم بنگاه های اقتصادی و … باشد.