سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد هدایت پناه – دانشگاه جامع فرهنگ و هنر ( ۱)گیلان

چکیده:

هدف اصلی این طرح ، تهیه الگوی پیشنهادی به منظور توانمند سازی و مهارت افزایی فارغ التحصیل دانشگاه فنی وحرفه ای است.دراین راستا با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی فنی وخرفه ای وبا عنایت به مبانی والزامات این دانشگاه ،مدل مفهومی با تکیهبر ۶ عامل انگیزش ، توانایی، فعالیت، بافت سازمانی، بافت وزمینه کاری و شایستگی های غیرفنی طراحی وتنظیم شده که هرعاملمبنی بر چندین محور است. که اجرای آن می تواند به مهارت افزایی وتوانمند سازی دانشجویان به منظور ایجاد شغل مناسب و بهکارگیری توان وخلاقیت های فکری وعملی شان مفید وموثر باشد.