سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عیدی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
حنیف محققی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدعلی قاسمی نژاد –

چکیده:

مسیریابی وسایل حمل ونقل درون انبار مهمترین فعالیت دربین فعالیت های درون انبار است زیرا پیمایش مسیر زمان قابل توجهی را درمقایسه با سایر فعالیت ها به خود اختصاص میدهد از این رو یافتن کوتاهترین مسیر حرکت وسایل درون انبار جهت برداشت و تحویل اقلام امری مهم و غیرقابل اجتناب است. ازطرفی درانبارها راهروهایی با عرض های متفاوت وجود دارند وتوجه به این نکته که چه تعداد وسایل میتوانند درون این راهروها حرکت کنند فاکتورمهمی درمسیریابی وسایل حمل ونقل درون انبارها می باشد ازسوی دیگر بدلیل خطرناشی ازبرخورد وسایل باهم و بمنظور نزدیکتر شدن به دنیای واقعی بایستی بحث تراکم ناشی ازحرکت وسایل مختلف درون انبار را نیز درنظر گرفت بنابراین درنظر گرفتن این فاکتورها کارایی سیستم انبارداری را درعمل بهبود خواهد بخشید. دراین تحقیق یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح با هدف حداقل کردن زمان تحویل تمامی کالاها ازطریق یافتن کوتاهترین مسیرهای برداشت و تحویل برای تمامی وسایل پیشنهاد شده است.