سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جلوه پور – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف
محمدتقی کاظمی –
مهدی شیشه بر –

چکیده:

در مدلسازی کامپوزیت هایی همچون بتن های مسلح شده با الیاف فولادی به علت تاثیر گذاری قابل ملاحظه الیاف در رفتاربتن در کرنشهایی بسیار بیشتر از نقطه اوج، مدلسازی رفتار بتن در این کرنش ها ضروری به نظر می رسد از آنجا که مدل مایکروپلین در مدلسازی رفتار بتن درکرنشهای زیاد دارای مشکل می باشد در تحقیق حاضر مدلسازی رفتار بتن در کرنشهای دور از نقطه اوج اصلاح شده است مزیت مدل مایکروسکوپیکی حاضر نسبت به مدلهای ماکروسکوپیکی محیطهای پیوسته ساده بودن روابط به کار گرفته شده و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه حجم محاسبات و افزایش سرعت اجرای برنامه و در عین حال دارا بودن دقت کافی نتایج حاصل از آن می باشد در انتها نتایج مدل حاضر با نتایج استخراج شده از آزمایشهای کشش و فشار برروی بتن معمولی و بتن مسلح شده با الیاف موجود مقایسه شده که در آنها تطبیق مناسبی با واقعیت دیده می شود.