مقاله مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج های آکنده به وسیله محلول ۲- آمینو ۲- متیل ۱- پروپانول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج های آکنده به وسیله محلول ۲- آمینو ۲- متیل ۱- پروپانول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی
مقاله کربن دی اکسید
مقاله مدل نرخ انتقال جرم
مقاله جذب واکنشی
مقاله ۲- آمینو ۲- متیل ۱- پروپانول
مقاله برج جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: سیف محدثی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش فرایند جذب گاز کربن دی اکسید در برج های آکنده توسط حلال ۲- آمینو ۲- متیل پروپانول، مدل سازی و اعتبار سنجی شده است. مدل مبتنی بر نرخی که در این پژوهش ارایه شده، انتقال جرم و گرما، گرمای آزاد شده توسط جذب و تبخیر، حلالیت کربن دی اکسید در محلول آمین، واکنش جذب، ضریب افزونی و تعادل ترمودینامیکی در سطح تماس بین فاز گاز و مایع را در نظر می گیرد. معادلات جبری و دیفرانسیلی مدل در محیط برنامه «مطلب» پیاده سازی شده و با توابع مناسب به صورت یک مساله مقدار مرزی به روش عددی حل شده است. نتیجه های به دست آمده از این مدل با اطلاعات آزمایشگاهی به دست آمده از یک برج پایلوت و هم چنین با نتیجه های به دست آمده از مدل ارایه شده توسط پژوهشگر دیگر برای همین فرایند با شرایط مشابه، مقایسه شده اند. نتیجه ها نشان دادند که مدل ارایه شده در این پژوهش به خوبی با نتیجه های آزمایشگاهی مطابقت داشته و مدل، تغییرات بار آمین، پروفایل دمای آمین و جز مولی کربن دی اکسید در فاز گاز در طول برج را به ترتیب با خطای میانگین ۱۲٫۳۳، ۲٫۴۷ و ۸٫۴۶ درصد پیش بینی می کند. هم چنین خطای مطلق پیش بینی این مدل در مقایسه با مدل ارایه شده توسط پژوهشگری دیگر برای برج جذب مشابه، برای پیش بینی جز مولی کربن دی اکسید و دمای محلول آمین به ترتیب ۱۳٫۰۹۴ و ۶٫۵۶ کاهش یافته است.