سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود خدابخشی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
مهدی اقبالی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه

چکیده:

پلها ازجمله سازه های مهم درسرتاسر دنیا محسوب میشوند سازه پلها عموما شامل پایه کوله کلید برشی نئوپرن و عرضه هستنددرجه اهمیت هرکدام ازاعضا به سیستم سازه پل وابسته است درنرم افزارهای تحلیلی همچون SAP2000 و ETABS برای تعریف رفتار اعضا پیش فرضهای اولیه دردسترس قرار دارد این ابزار عموما درتعریف مفصل پلاستیک ستونها و تیرها مناسب هستند اما درتعریف رفتار اعضایی چون کلیدهای برشی و بالشتکهای الاستومری توصیه نمی شوند دراین مقاله سعی شده رفتار این اعضا مورد بررسی قرارگرفته و مدلهای غیرخطی مناسب برای تعریف رفتار آنها ارایه گردد.