سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدمهدی احمدی – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ذونعمت کرمانی –

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه یک مدل ۲بعدی متوسط عمقی برای شبیه سازی و بررسی الگوی جریان درکانال مرکب است مدل از روشtime-splitting برای حل ترم های انتقال و پخش و سایرترمهای معادله مومنتوم استفاده کرده و همچنین برای حل شبکه staggered ازگسسته سازی به شیوه احجام محدود بهره برده است برای صحت سنجی مدل از یک سری داده های ازمایشگاهی استفاده شد که نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با داده های تجربی نشان دادند.