سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی باقرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه های دریایی،دانشگاه هرمزگان
مجتبی تجزیه چی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان
علیرضا آروین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه های دریایی،دانشگاه هرمزگان
امین صادقی – کارشناس ارشد سازه های دریایی،اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگا

چکیده:

آبراهه قشم یا تنگه خوران یکی از مهمترین مناطق دریایی ایران و منطقه خلیج فارس می باشد قرارگیری مهمترین زیستگاه آبی کشور جنگلهای مانگرو درغرب آبراهه اهمیتویژه زیست محیطی به این منطقه بخشیده است دراین تحقیق با استفاده از مدلهای Delft D , Mike , Mike21 و با توجه به اطلاعات میدانی موجود مدلسازی کمی و کیفی دو بعدی و سه بعدی جهت بررسی شرایط هیدرودینامیک و سپس با استفادها زشرایط هیدرودینامیکی حاصل مدلسازی دو بعدی پنج ماهه جهت بررسی نحوه انتشار آلودگی درمنطقه انجام شد داده های میدانی نوسانات سطح آب و مولفه های جزرومد ی دردو مرزبازشرقی و غربی اعمال گردید آنالیز حساسیت تاثیر جزرومد را اصلی ترین عامل ایجاد جریان ها درمنطقه نشان میدهد نتایج نشان دهنده آن است که آلودگی های وارد شده از مرز شرقی آبراهه با گذشت زمان به تدریج با یک حرکت نوسانی از مرز غربی خارج می شوند اما آلودگی های وارد شده از مرز غربی مدل بدون گستردگی قابل ملاحظه ای درنزدیکی مرز غربی تجمع کرده و به تدریجی با خروج از مرز غربی از غلظت آنها کاسته می شود.