سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی باقرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مجتبی تجزیه چی – استادیار دانشگاه هرمزگان

چکیده:

آبراهه قشم یکی از مهمترین مناطق دریایی ایران و منطقه خلیج فارس می باشد دراین تحقیق با استفاده از مدلهای عددی Delft3D , Mike3 , Mike21 و با توجه به اطلاعات میدانی موجود مدلسازی کمی و کیفی دو بعدی و سه بعدی جهت بررسی شرایط هیدرودینامیک و سپس با استفاده از شرایط هیدرودینامیکی حاصل مدلسازی دو بعدی پنج ماهه جهت بررسی نحوه انتشار آلودگی درمنطقه صورت پذیرفته است نتایج نشان دهنده آن است که آلودگی های وارد شده ازمرز شرقی آبراهه با گذشت زمان به تدریج با یک حرکت نوسانی از مرز غربی خارج می شوند اما آلودگی های وارد شده ا زمرز غربی مدل بدون گستردگی قابل ملاحظه ای درنزدیکی مرز غربی تجمع کرده و به تدریجی با خروج از مرز غربی از غلظت آنها کاسته میشود.