سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ترابی میبدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست
سیامک بوداقپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

رودخانه ها یکی از مهمترین منابع آب بخصوص در بخش تامین آب آشامیدنی به شمار میروند براساس مطالعات موجود بار آلودگی رودخانه های ایران نیز به علت تخلیه فاضلابهای گوناگوندر سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است مدلسازی کیفی جریان رودخانه ها با صرف کمترین زمان و هزینه نتایج با ارزشی را برای مطالعه و پیش بینی کیفیت اب درآینده دراختیار ما قرار میدهد. دراین مقاله جهت بررسی منابع آلاینده و همچنین مدلسازی روند تغییرات آلودگی ها توسط مدل QUAL2K برای رودخانه قره سو یکی از زیرشاخه های رودخانه کرخه که از بزرگترین رودخانه های ایران می باشد به انجام تحقیقاتی پرداخته شده است ابتدا شاخصهای هیدرولیکی رودخانه مانند سختی کالیبره شد و با اطلاعات نوبت اول مانند فسفرکل و نیتروژن کل و همچنین اکسیژن محلول مورد کالیبراسیون قرار گرفت و صحت سنجی مدل توسط اطلاعات نوبت دوم انجام گرفت تحقیقات برروی نتایج کالیبراسیون و بخصوص صحت سنجی نشان دهنده این مطلب بود که میزان اکسیژن محلول در پایین دست رودخانه قره سو به شدت کاهش می یابد حتی کمتر از ۵mg/l و همچنین میزان نیتروژن و فسفر به علت ورود فاضلاب شهری و آلاینده های گسترده مراتع به شدت افزایش می یابد.