سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد صابونچی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حسن پور – شرکت رایان تحلیل سپاهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بابک وفایی – واحد نورد گرم، مجتمع فولاد مبارکه
عباسعلی ابراهیمی – واحد فولاد سازی، مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

تختال های خروجی از خط ریخته گری پیوسته که پس از برش دارای دمای بسیار بالایی می باشد باید ابتدا در انبار واحد ریخته گری تا دمای محیط، خنک شده و سپس برای مراحل بعدی تولید به واحد نورد گرم منتقل گردد. د رواحد نورد گرم تختال ها درون کوره پیش گرم گذاشته شده و تا دما ی مورد نظر برای نورد گرم می شود. امروزه سعی می شود تختال ها را با حدال خنک کاری و حداکثر دمای ممکن از واحد ریخته گری مداوم به کوره های پیش گرم برسانند. اطلاع از توزیع دمای تختال هنگام شارژ درون کوره پیش گرم برای تعیین زمان تخلیه لازم بوده و با توجه به ناممکن بودن اندازه گری دمای نقاط میانی تختال، استفاده از مدل های ریاضی برای پیش بینی توزیع دما اجتناب ناپذیر است. در این مقاله پس از تعیین معادلات حاکم بر انتقال حرارت سه بعدی درون تختال، شرایط مرزی متناسب با انبار انتخاب و د رنهایت سرد شدن مدل تختال تهیه شده است. سپس مدل به صورت عددی حل شده و توزیع دمای تختال بر حسب زمان محاسبه می شود. آزمایشات دماسنجی روی چند تختال در انبار مجتمع فولاد مبارکه ، نشان داد که مدل از دقت بسیار خوبی برخوردار است.