سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی – کارشناس ارشد صنایع
سعیده اهنگری – کارشناس کامپیوتر

چکیده:

طی بررسی های انجام شده برخی نظرسنجی های مربوط به حوزه خدمات شهری در کلان شهرهای کشورمان فاقد نگرش تحلیلی لازم در حدس نتایج می باشد موسسات تحقیقاتی متولی افکار سنجی نیز بعضا دچار حساسیت زدگی گردیده و از به کارگیری مدلی مناسب در سنجش ارای جامعه شهروندان بی بهره می باشند. دراینمقاله سعی شده است با معرفی الگوی نظرسنجی ابتکاری و ازمونهای اماری لازم تخمین توصیفی – تحلیلی خدمات شهری به نحو مطلوبی امکان پذیر شود. به انکه مقاله حاضر اهمیت افکارسنجی مناسب و بکارگیری الگوی نظرسنجی نمونه ای را در حوزه خدمات شهری بطور عملی فراهم سازد.