سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – مدرس دانشگاه آزاد قزوین
مصطفی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مسائل مهم درمکانیابی تسهیلات تعیین تعدادبهینه تسهیلات و مکان یابی آنها وهمچنین نحوه تخصیص خدمات دهنده به هرمکان درراستای اهداف مورد توجه است دراین تحقیق یک مدل دو هدفی ارایه شده است هدف اول بدنبال کمینه کردن هزینه های استقرار تسهیلات و ارایه خدمات درهرمکان می باشد و هدف دوم عبارت از کمینه کردن زمان سفر مشتریان به محل تسهیلات و زمان انتظار مشتریان برای دریافت خدمات می باشد نکته قابل توجه دراین مقاله امکان متفاوت بودن تعدادخدمات دهنده هادرهرمکان و نحوه تخصیص مشتریان به آنهاست برای تخصیص مشتریان کسری از مشتریان هرگره با توجه به نرخ جذابیت هرمکان و همچنین فاصله مشتریان از آنهامکان موردنظر را برای دریافت خدمات انتخاب میکنند مکان خدمت دهنده ها ثابت و تقاضای مشتریان بصورت تصادفی درنظر گرفته شدها ست دراین مقاله تلاش می شود که بطور همزمان مکان یابی تسهیلات و تخصیص خدمت دهنده ها به هرکدام از آ«ها انام شود مدلسازی پیشنهادی با توجه به ملاحظات سیستم صف M/M/m انجام شدها ست.