سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید حسینی جناب – پژوهشکده سوانح طبیعی
بشیر حسینی –
سعید گیوه چی – استادیار دانشگاه تهران
محمدجواد براتی – کارشناس ارشد سنجش از دور وgis

چکیده:

امروزه نگرانی در مورد پیامدهای حوادث ناشی از مواد خطرناک به یک معضل جهانی تبدیل شده است. این تهدیدات ناشی ازبلایای طبیعی و تکنولوژیک، تروریسم و جنگ می باشند و مقابله با آنها نیازمند کاربرد دانش و فناوریهای نوین است که مدلسازی پیامد در این زمره است. مدل سازی پیامد شامل پیش بینی اثرات ناشی از رهایش و پخش یک ماده شیمیایی در محیط توسط مدلهای ریاضی است. این مدل سازی اثرات حادثه را به صورت آسیب به دارایی ها، زیرساخت ها، سلامت انسانها و محیط زیست ارزیابی نموده و معمولا از الگوی چهار مرحل های انتخاب سناریو، تحلیل شرایط، مدل سازی حادثه و ارزیابی خسارات کمک میگیرد. مهمترین کاربرد مدلسازی پیامد در واحدهای صنعتی، تعیین محدوده اثر گذاری حوادث بر تجهیزات فرایندی و کارکنان آنها و افراد پیرامون این مراکز است. همچنین پیامدهای اصلی رهایش مواد قابل اشتعال و سمی در محیط، آت شسوزی، انفجار و نشر مواد سمی می باشد که مهمترین عوامل ارزیابی اثرات سمیت آنها معیارهایSTEL و IDLH ، TLV ، ERPG می باشد.