سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف
یوسف رشیدی – شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران
وحید حسینی – استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدلهای سه بعدی و وابسته به زمان کیفیت و پراکندگی آلاینده های هوای محیطی ابزارهایی سودمند درتحقیقات مربوط به کیفیت هوا و بررسی پراکنش الاینده ها می باشند این مدلها پیوسته با توسعه دانش و فهم بیشتر ازفرایندهای اتمسفری گسترش یافته و اهز آنها به منظور راهکاری مناسب جهت اتخاذ استراتژیهای لازم و کنترل آلودگی هوا استفاده میشود دراین تحقیق از سیستم مدلسازی WRF/CAMx به منظور شبیه سازی پراکنش الاینده های اصلی هوا دریک بازه زمانی ۷روزه از۱۷تا۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۱ و برروی کلانشهر تهران استفاده شده است مدل فتوشیمیایی CAMx به منظور مدل سازی غلظت مونوکسید کربن co مونوکسید نیتروژن NO دی اکسید نیتروژن NO2 و سولفوردی اکسید SO2 بکاررفته است دراین مدلسازی داده هایم ربوط به اطلاعات هواشناسی با استفاده از شبیه سازی انجام گرفته بوسیله مدل WFR بدست آمدند و همچنین اطلاعات انتشارآلاینده های مختلف ازمنابع انتشار آلودگی موجود درشهر تهران بوسیله شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فراهم شدند.