سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
غلامرضا عزیزیان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تحلیل پایداری شیبهای سدهای خاکی درمقابل زلزله درشرایط بهره برداری مختلف ازمهمترین مسائل مدنظر درطراحی سدهای خاکی است دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار دوبعدی مبتنی برروش المان محدود اقدام به تحلیل پایداری شیب های سدخاکی ویستان درمقابل زلزله درشرایط بهره برداری مختلف شده است درتحلیل ها اثرات توامان نشت و تراوش ازبدنه سد و زلزله درسه مرحله بهره برداری انتهای ساختمان سد و قبل ازآبگیری تخلیه سریع از رقوم نرمال و بهره برداری نرمال به روش شبه استاتیکی بررسی شده است نتایج تحقیق نشان داد که پایداری شیب سدخاکی درمقابل زلزله درمراحل بهره برداری مختلف متفاوت است و موقعیت سطوح لغزش بحرانی متناظرا تغییر میکند و درمسائل طراحی لازم است کنترل پایداری دربحرانی ترین شرایط و مطابق توصیه های طراحی صورت پذیرد.