سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی شمشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین صوفی – کارشناسی ارشد سازه
عبدالرسول رنجبران – دانشیار دانشگاه فنی مهندسی شیراز

چکیده:

مدلسازی دیواره بنایی ازجمله موضوعاتی استکه درقرن حاضر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است دیوارهای بنایی به دو صورت ماکرو و میکرو مدلسازی میشوند که دراین مقاله روش میکرو استفاده گردیدهاست نرم افزار مورد استفاده دراین مقاله انسیس می باشدو باراعمالی به دیواربنایی بصورت بارافزون است که بصورت درون صفحه وارد گردیده و المان مورد استفاده برای مدلسازی آجر و ملات solid65 میب اشد همچنین برای راست آزمایی دیوار مدل سازی شده از کار آزمایشگاهی کهدردانشگاه شیراز برروی دیوار بنایی که تحت بارافزون قرارگرفته استفاده شده است درنهایت تسمه های فولادی قائم به صورت یک طرفه و دوطرفه به منظور مقاوم سازی دردیوار مدلسازی گردید که نتایج حاکی از افزایش سختی درهردوحالت و افزایش مقاومت نهاییدرحالت قرارگیری تسمه دوطرفه می باشد.