سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح الله چهاراهی – مدرس و برنامه ریز سیستم های اطلاعات جغرافیایی جهاد دانشگاهی
حجت الله شرفی – استاد یار دانشگاه باهنر کرمان گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی ایزدی – مدیر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان
مصطفی احسانی – دانشگاه هوایی شهید ستاری، گروه پدافند هوایی خنداب

چکیده:

امروزه مدیریت مکانی و کنترل و نظارت ساختار امنیتی و دفاعی، اجتماعی و اقتصادی، مرزی با در نظر گرفتن ظرفیت ها وپتانسیل های هر نقطه مرزی امکانپذیر شده است. زیرا کنترل فیزیکی مرزهای یک کشور پهناوری مثل ایران با وجودمورفولوژی متنوع طبیعی همچون مرز آبی، بیابانی، کوهستانی و ساختارهای قومیتی مرزی متنوع و ناهمگون بسیار مشکل می باشد. به همین دلیل بررسی اصول و ساختار مکانی و توجه به ساختار طبیعی و قومیتی مرزهها از یک طرف و بررسی اصول و ساختار قوانین پدافند غیر عامل و مدیریت یکپارچه مرزی از طرف دیگر امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. امروزه اصول دیدبانی به عنوان یکی از ارکان فرماندهی و کنترل در سیستم های نظامی محسوب می شود. بنابراین استفاده موثر از آن موجب افزایش کیفیت در توانمندی نیروهای رزمی می گرددGISبه عنوان یک سیستم اطلاعاتی هوشمند امکانات منحصر به فردی را برای مدیریت و مکانیابی مواضع دیدبانی و سیستم های سنجش از دورRs) با توجه به دید کلی و نظارت لحظه ای و فراگیر در جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات مکانی در اختیار ما قرار می دهد . ایجاد بالاترین کیفیت ارتباطی بین مواضع دیدبانی وپست های فرماندهی با توجه به برد و پوشش تجهیزات ارتباطی و مکانیابی بر اساس مدل ارتفاعی منطقه مورد مطالعه و توجه به اصول هم پوشانی مواضع و سمت های انتظار حمله در طیف مرزی و توجه واحد مکانیابی بر اساس رعایت اصول پدافند غیر عامل شامل استتار، اختفا، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی، مقاوم سازی و اعلام خبر بررسی و مدیریت کیفیت و کمیت مسایل مربوط به لجستیک و پشتیبانی نیروی انسانی و تجهیزات به عنوان رکن اصلی در مدیریت یکپارچه مواضع دیده بانی مرزی محسوب می گردد.