سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن تولایی – کارشناس ارشد، دانشجوی مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اه
ابراهیم حاجی دولو – دانشیار، استادگروه مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

یکی از تجهیزات مهم در تولید برق و قدرت در صنعت و به ویژه صنایع نفت و گاز، توربین گازی و به تبع آن، کمپرسور آن می باشد . قابلیت عملکرد مطلوب سیستم تراکم توربین گازی تحت تاثیر کارکرد آن در حالت پایدار بوده و لذا راندمان آن در اثر وقوع ناپایداری به شدت کاهش می یابد. یکی از ناپایداری های مهم در این زمینه، رخداد سرج میباشد که وقوع آن خسار های سنگینی را به دنبال خواهد داشت. برای آگاهی از رفتار کمپرسور در خلال این پدیده، داشتن مدلی مناسب که توانایی برقراری ارتباط بین اجزای مختلف توربین گازی را دارا باشد، ضروری به نظر می رسد. پیش بینی رفتار کمپرسور جهت شناخت عوامل تاثیرگذار بر وقوع پدیده سرج و نیز ارائه راهکار مناسب و عملی برای پیش گیری از رخداد آن، شبیه سازی رفتار سیستم و استفاده مط لوب از مدل ارائه شده را می طلبد چراکه یکی از روش های بهینه در زمینه پیش بینی رفتار آنها در شرایط خارج از نقطه طراحی مانند سرج می باشد. در این تحقیق، رفتار سیستم تراکم طی وقوع سرج، مدل سازی و شبیه سازی شده و پس از اعتبار سنجی روش، برای کمپرسور محوری نیروگاهی پتروشیمی بندر امام (ره) اعمال و نتایج آن گزارش شده به طوری که می تواند معیاری مناسب جهت تحلیل رخداد سرج، جلوگیری و کنترل این پدیده و خسارات ناشی از آن باشد.