سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر عارف – دانشجوی کارشناسی ارشد برق_قدرت دانشگاه شهید رجایی تهران
علی اکبر مطیع بیرجندی – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران
سعید افشارنیا – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با توجه به رشد روز افزون منابع تولید پراکنده بخصوص مزارع بادی در شبکه های قدرت بررسی تاثیرات آنها بر سیستم های قدرت اهمیت زیادی دارد.تقاضای توان راکتیو بالا به عنوان یکی از مشخصه های بارز مزارع بادی است که باعث ایجاد مشکلاتی برای ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه های قدرت می گردد نیروگاه بادی بینالود با ظرفیت نامی۲۸/۴مگاوات در دشت دیزباد خراسان در سالهای اخیر به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است. این نیروگاه ضمن اتصال مستقیم به مصرف کننده، از طریق پست های ۶۳ کیلو ولت دیزباد و طرق به شبکه فوق توزیع خراسان متصل است. در این مقاله با شبیه سازی مزرعه بادی بینالود وشبکه توزیع متصل به آن در حالت دائمی به بررسی تاثیرات این مزرعه بر ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه متصل شده به آن در شرایط مختلف بار و تولید مزرعه بادی و مطالعات اتصال کوتاه پرداخته شده است. شبیه سازی نیروگاه بینالود توسط نرم افزار قدرتمند و کاربردیDIgSILENT انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که مزرعه بادی بینالود، تاثیرات عمده ای بر دامنه ولتاژ شبکه، توان تلفاتی و قدرت اتصال کوتاه شبکه در شرایط مختلف بار و تولید نیروگاه دارد