سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصیر مهران بد – گروه شبیه سازی و کنترل فرآیند – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشگاه
محمد نگارش –
محمدرضا فرخنیا –

چکیده:

بودار کردن گاز طبیعی با توجه به ملاحظات مربوط به بحث ایمنی در مصرف این حامل انرژی به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از نشت و انفجار گاز انجام می گیرد. از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه م یتوان به ابداع روش های مختلف تزریق و بودار کردن، انتخاب مواد مختلف و اعمال اتوماسیون و کنترل دستگاه های بودارکننده اشاره کرد. در تحقیق حاضر پس از مروری بر اهمیت و تاریخچه بحث بودار کردن گاز طبیعی و روش های مختلف آن، فرآیند سیستم بودارکننده کنارگذر مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از یک مدل ریاضی انتقال جرم مبتنی بر تئوری نفوذ، مدل سازی فرآیند انجام شده است. در انتها اعتبار این مدل به کمک مقایسه نتایج حاصل از آن با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه سازی آزمایشگاهی از دو ماده آب و الکل به عنوان ماده بودارکننده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده ی نزدیکی مطلوب داده های مدل ریاضی با داده های آزمایشگاهی است. علاوه بر این روند داده های آزمایشگاهی به طور قابل قبولی توسط مدل ارائه شده، دنبال شده است. این مدل قابلیت استفاده در سیستم کنترل اتوماتیک بودارکننده کنارگذر گاز طبیعی را دارد