سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبالمجید حسن زاده – بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
فرشاد فقیهی – بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
حسین توکلی – شرکت سوخت راکتورهای ایران، سازمان انرژی اتمی ایران
غلامرضا کریمی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

در طی فرایند چرخه سوخت، مرحله تولید نمک سبز (UF4) به عنوان یکی از محصولات میانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پودر UF4 از واکنش گاز HF با پودر UO2 طی واکنش گاز- جامد حاصل می گردد. این واکنش در دو راکتور سری از نوع پیچ دوار افقی انجام می شود. ناهمگن بودن واکنش، تعادلی شدن در دماهای بالا، گرمازا بودن واکنش و همچنین وجود پیچ چرخشی بر پیچیدگی های رفتاری و عملکردی این راکتور می افزاید. در این مطالعه، راکتور تولید UF4 توسط تعدادی از راکتورهای جامد- گاز با جریان متقابل مدل سازی شده سپس معادلات حاکم بر عملکرد سیستم بر اساس قوانین بقای جرم و انرژی در محیط نرم افزار ASPEN شبیه سازی شده است. مقایسه نتایج مدل با نتایج تجربی مربوط به پیشرفت واکنش و تغییرات درصد تبدیل و دمای مواد بیانگر دقت قابل قبول این مدل می باشد. با حصول این نتیجه می توان تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل تغییر غلظت گاز HF و دمای واکنش بر نرخ واکنش و درصد تبدیل مواد نهایی را مورد بررسی تئوریک قرار داد.