سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – دانشیار
سیامک علی بابایی – کارشناس ارشد -گرایش ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت و گسترده صنعت نساجی در کشور در این تحقیق هدف ساخت تسمه کامپوزیتی ماشین های نساجی از نوع راپیری با استفاده از یک روش ساخت متناسب با توانمندیهای موجود در داخل کشور میباشد.با توجه به شناخته بودن ماده و لایه چینی مورد استفاده در نمونه اصلی برای مشخصه سازی مواد و رفتار مکانیکی آزمایشات مختلف شامل تست نسبت حجمی تست کششو چیدمانی الیاف صورت گرفته است.از انجایی که با توجه به خصوصیات حرکتی تسمه تحت شرایط تغییر شکل های بزرگ قرار دارد.آنالیز تنش به روش اجزا محدود (ANSYS)و به صورت غیر خطی هندسی صورت پذیرفته است.سپس با استفاده از مدل اجزا محدود چیدمانی های مختلف مورد بررسی قرارگفته و نهایتا چیدمانی هیبرید الیاف شیشه و کربن مناسب تشخیص داده شده است به منظور اطمینان از عدم تدخال فرکانس کاری دستگاه و تسمه آنالیز مدال برروی تسمه هیبرید صورت گرفته و نتیجه حاصل این بودها ست که از این حیث تسمه طراحی شده دارای مشکلی نمی باشد درانتها جدولی تهیه شده که در آن با توجه به اطلاعات S-N دیاگرام رسم شده برای موادم رکب مقایسه ای میان عمر و قیمت تمامشده تسمه باتعداد لایه ها و چیدمانی های مختلف صورت گرفته که درآن چیدمانی هیبرید از هرحیث مناسب تشخیص داده شده است.