سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سایه امیر شقاقی – دانشجوی کارشمناسی ارشد عمران – دانشگاه صنعتی شریف
محمد راعی – دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – دانشگاه صنعتی شریف
سارا مومن نیا رانکوهی – دانشجوی کارشمناسی ارشد عمران – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دستیابی به پارامترهای موج از قبیل ارتفاع ،پریود،جهت موج در محدوده منطقه سوزا با استفاده از مدل سازی عددی می تواند در زمینه ملاحظات محیط زیستی، رسوب و فاکتورهای عمده در طراحی و جانمایی مناسب بندر، اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد. بدین منظور مدل سازی عددی موج در آبهای کم عمق در این محدوده توسط نرم افزار مایک ۲۱ از بسته نرم افزاری دی.اچ.آی انجام گرفته است.در این مدل سازی در ابتدا با تعیین یک شبکه محاسباتی با مشبندی نامنظم با توجه به مشخصه های محیطی، و تعریف شرایط اولیه مرز های مدل برگرفته از مدلسازی آبهای عمیق، به تعیین پارامترهای اصلی موج پرداخته می شود ، در ادامه با توجه به جهت های مختلف موج در منطقه ساحلی به کمک مدول ای.وی.ای از بسته مایک زیرو به تعیین مشخصه های موج محدوده در دوره بازگشت های مختلف پرداخته میشود و در انتها میزان خیزآب ناشی از موج که در اثر به تعادل رسیدن گرادیان ایجاد شده به سببکاهش ارتفاع موج درناحیه ساحلی ایجاد شده، محاسبه م یگردد.