سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه قائمی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان- بندرعباس- دانشکده مهندسی بر ق-دانشگاه ص
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی بر ق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- پژوهشکده بهره بردا
مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده مهندسی بر ق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
حسین معرفی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان- بندرعباس- دانشکده مهندسی بر ق-دانشگاه ص

چکیده:

یکی از مشکلات گردانندگان شبکه های توزیع، تعیین میزان سرمایه گذاری در جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه می باشد و از آنجا که تقریباً غیر ممکن است شبکه ای ایجاد شود که هیچ گونه خطا و خاموشی نداشته باشد، لذا هزینه خاموشی مشترکین می تواند به عنوان وسیله اندازه گیری بهای قابل پرداخت جهت افزایش قابلیت اطمینان بکار رود. هدف اصلی این مقاله بدست آوردن شاخص ها ی هزینه ارزش قابلیت اطمینان انرژی تأم ین نشده مورد انتظار (EENS) و هزینه خاموشی مورد انتظار (ECOST) ،از دو فیدر نمونه توزیع بندرعباس، با استفاده از روش تحلیلی کلی است. تأثیرات بر شاخص های هزینه خاموشی مصرف کنندگان در این تجزیه و تحلیل آمده و همچنین با نتایج حاصل از تقویت سیستم ها با اضافه کردن منابع تولید پراکنده مقایسه شده است.