سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان سلاحی – محقق، سازمان صنایع دریایی
امیر سپهری – محقق، سازمان صنایع دریایی
علی دهقانیان – محقق، سازمان صنایع دریایی
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در این تحقیق رفتار دینامیکی پنل ساندویچی دریایی دارای روکش مقاوم به حریق در برابر ضربه بالستیک مدل سازی شده است. این مدل سازی به روش صریح و با استفاده از مدل لاگرانژی و به کمک نرم افزار اجزاء محدود ۱۳٫۰ Ansys Workbench شبیه سازی شده است . در این شبیه سازی، برخورد عمودی یک پرتابه با سازه کامپوزیتی برای سه سرعت اولیه برخورد متفاوت مدل سازی شده و برای هر حالت مقادیر جابجایی، مولفه های تنش اصلی، سرعت پرتابه و انرژی جنبشی پرتابه در هر لحظه مشخص شده است. در نهایت نیز با استفاده از خواص مکانیکی موجود، آسیب وارده به روکش مقاوم به حریق و سازه در هر حالت برآورد شده است. شایان ذکر است که شبیه سازی انجام شده برای تعیین رفتار کلی سازه و برای برخورد با یک پرتابه خاص انجام شده است ولیکن این اطلاعات م یتوانند به عنوان داده های اولیه برای طراحی سازه ساندویچی دریایی دارای روکش مقاوم به حریق مورد استفاده قرار گیرد.