سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نریمان اشراقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مهند
محمد نجفی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مهند
محمدرضا اسکافی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- د

چکیده:

در این مقاله روش های مختلف مدل سازی ریاضی دمپرهای ویسکوالاستیک بیان شده و مبنای تئوری و عملکرد آنها مقایسه می گردد. نشان داده می شود که مدل مکانیکی استاندارد که شامل فنرها و میرا کننده های خطی است، با دقت رفتار رئولوژیکی ناحیه وسیعی از دمپرهای ویسکوالاستیک رایج را تشریح می کند و از مدل های دیگر از قبیل مدل مشتق کسری و مدل اصلاح شده پاورلا کارا تر می باشد. مدل مکانیکی استاندارد برای توابع مدول و مطلوبیت در بازه زمانی، یک بیانی از سری پرونی ارائه می دهد. در حالیکه معمولاً برای مدل های دیگر مراحل سخت و عملیات غیرخطی نیاز است، می توان از روش ساده حداقل مربعات برای تطبیق مدل مکانیکی استاندارد با داده های آزمایشگاهی موجود استفاده نمود. این مدل اجازه می دهد که توابع مادی ویسکوالاستیک براحتی بطور مستقیم از داده های آزمایشگاهی یا از راه تبدیل یک تابع موجود در دامنه دیگر، تعیین شوند. همچنین در این مقاله با استفاده از نرم افزار MATLABحرکت یک نوسانگر دینامیکی رایج، شامل دمپر ویسکوالاستیک مدل شده و منحنی های حرکت، سرعت و نیروی آن بمنظور مقایسه، ارائه شده است.