سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر شمسی پور – عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سمانه نیازخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقهای،دانشگاه علامه طباط
معصومه بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقهای،دانشگاه علامه طباط

چکیده:

توسعه، بنا به هر تعریف و تعبیر و دیدگاهی، بیان کننده یک مفهوم واحد برای رسیدن به عدالت، شادابی، بالندگی و پویایی اجتماعی اقتصادی است. برای تحقق توسعه پایدار، بررسی رویههای گذشته و حال، می تواند وضعیت مطلوب آینده را تضمین نماید. به طور قطع گردشگری به عنوان نیروی محرکه در توسعه جهانی است و در سالهای اخیر رشد این بخش، از سرعت پیشرفت تجارت بین المللی که به نوبه خود سریعتر از ایجاد ثروت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده، فراتر رفته است. استان هرمزگان در دروازه ورودی ایران در دهانه خلیج فارس از جنبههای مختلف شاخص های توسعه اقتصادی، فرهنگی، تجاری و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در بین شهرستانهای هرمزگان، قشم به دلایل مختلف از جایگاه ممتازی برخوردار است. لذا در این مطالعه با عنایت به مدلهای تحلیل چند متغیره تاکسونومی عددی و اسکالوگرام گاتمن اقدام به سط حبندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان هرمزگان گردید. دادههای مورد نیاز از آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ اخذ گردید. همچنین در ادامه الگوها و توان مندی های توسعه شهرستان قشم مورد مطالعه قرار گرفت. بنابر امکانات و توان مندی های وسیع زیست محیطی، طبیعی، زمین- ساختی، تجاری و فرهنگی محور توسعه جزیره مبتنی بر فعالیتهای گردشگری بدست آمد. از اثرات بسیار مهم صنعت گردشگری و طبیع تگردی در قشم، توا نیابی فرهنگی بوده است، بدین صورت که این صنعت سبب افزایش تقاضا برای محصولات محلی و صنایع بومی این منطقه شده است. علاوه بر آثار اقتصادی مثبت آن و ایجاد اشتغال، موجب ماندگار شدن و حفظ تداوم حیات آثار فرهنگی طبیعی و در نتیجه محفوظ ماندن آداب، سنن و صنایع محلی و جلوگیری از انقراض داشتههای اصیل فرهنگی این منطقه می شود.