سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداللطیف با ش قره – پژوهشگاه نیرو
محمد اسکویی – پژوهشگاه نیرو
مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

سیستم زمین یک آزمایشگاه فشارقوی به منظور نیل به اهدافی نظیر ایجاد یک مسیر بازگشت جریان تجهیزات تست با امپدانس پایین به ارت، محدود کردن پتانسیل اجزای مختلف آزمایشگاه در یک حد مجاز، عدم ایجاد پارازیت در اندازه گیری های حین تست و تامین ایمنی افراد اجرا می شود . الزامات طراحی و اجرای سیستم زمین محل تست تجهیزات یا به عبارتی زمین بخش فشارقوی آزمایشگاه متفاوت از سایر بخشها نظیر پستهای برق، نیروگاه ها و ساختمانها می باشد . در انتخاب طرح زمین بخش های جنبی نظیر اتاق کنترل، تغذیه فشارضعیف، تابلوها نیز باید به الزامات یک آزمایشگاه فشارقوی توجه نمود. مقاله حاضر به بررسی مدلسازی، مطالعه و تحلیل رفتار گذرای سیستم زمین آزمایشگاه فشارقوی در دست اجرای پژوهشگاه نیرو می پردازد. در ابتدا نتایج حاصله از اندازه گیری عملی مقاومت ویژه لایه های خاک در محل سایت ارائه شده و به منظور استخراج مدلی مناسب از خاک، تفسیر نتایج حاصله بیان می شود . پس از این مرحله، اجزای مختلف سیستم زمین آزمایشگاه در نرم افزار CDEGS که مختص مدلسازی و بررسی رفتار گذرای سیستم های زمین است – وارد می گردند. در ادامه به بررسی طرح های مختلف زمین نظیر افزودن میله های زمین، تغییر ابعاد مش ها و نیز نصب الکترود صفحه ای (چاه زمین) پرداخته می شود. اثر تغییرات پارامترهایی نظیر مشخصه موج ضربه جریان مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت از بررسی و تحلیل نتایج حاصله برای بهبود طرح نهایی سیستم زمین این مجموعه استفاده می شود.