سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مختاری – دانشگاه شهرکرد، گروه فیزیک، سایت شبیه سازی

چکیده:

در کار حاضر با ترکیب دو نیمرسانای نیترید بریلیوم و نیترید منیزیم، ساختار آلیاژ سه تایی Mg3xBe3-3xN2 در فاز مکعبی ل سازی کرده ایم. محاسبات ابتدا به ساکن برای این آلیاژ نیمرسانای سه تایی توسط نظریه تابعی چگالی، با روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل، انجام شده است. در این کار علاوه بر مطالعه خواص ساختاری این آلیاژ به ازاء x های مختلف، به بررسی رفتار پارامتر شبکه، مدول انبوه، انرژی همدوسی و … با تغییرات x محاسبه پارامتر خم شدگی آنها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار هر یک از پارامترهای فوق را می توان با یک پارامتر خم شدگی ثابت توصیف کرد.