سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جابر یگانه – دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
میرمختار حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی مساله خورندگی و رسوبگذاری آنها است چرا که وجود هر کدام از این دو مورد نقش بسیار موثری در سیستم شبکه انتقال و توزیع آب آشامیدنی چه از نظر جنبه های اقتصادی و چه از نظر جنبه های بهداشتی می تواند ایفا کند.خوردگی بوسیله انحلال جزئی مصالح تشکیل دهنده سیستم های تامین و تصفیه آب، مخازن، لوله ها شیرها و پمپ ها مشخص می شود.خوردگی و رسوبگذاری در سیستم شبکه آبرسانی شهری و صنعتی معلول عوامل متعددی می تواند باشد. [۱]عوامل تاثیر گذار در خوردگی آب عبارتند از ترکیبات موجود در آب (خوردگی از درون) و ترکیبات موجود در خاک (خوردگی از بیرون) و یا تاثیر محیط و تمایل آب با محیط خورنده، ترکیبات مضر موجود در هوا در بعضی نقاط و یا عوامل میکروبی لجن ساز و باکتری های آهن و گوگرد باشد بعلاوه وجود سولفید در آب و فاضلاب و افزایش دی اکسید کربن نقش مهمی را در این رابطه دارند. مشکلات بهداشتی ابهای خورنده افزایش غلظت فلزات سنگین و تغییر عوامل کیفی مثل TDS ، DO ، PH است که می تواند سلامتی را شدیدا به مخاطره اندازد. و همچنین مشخص شده که خورندگی ناشی از لوله های مسی می تواند سبب ایجاد مزه تلخ و یا طعم فلزی در آب شود. [۱]این بررسی که از نوع توصیفی مقطعی می باشد به منظور تعیین پتانسل خوردگی یا رسوگذاری منابع تامین آب شهر خوی صورت گرفت. در این بررسی از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور آنالیز مناسب اطلاعات بدست آمده کمک گرفته شد. مهمترین قابلیت GIS را باید امکان تحلیل های پیچیده داده های مکانی و غیر مکانی دانست. GIS کاربر را قادر به نمایش و تحلیل نقشه و داده های جدولی بطور همزمان می کند و از طریق یکی از آنها دیگری را باز یابی می نماید. بطور کلی مدلسازی یکپارچه مدیریت منابع آب با استفاده از ابزار های توانمند GIS امکان پذیر خواهد شد. بطوریکه سازوکار پیچیده آبهای زیر زمینی با استفاده از ابزراهای توانمند GIS مدلسازی می شود. [۲]