سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم خندان – دانشجوی دکترای شیمی کاربردی،پژوهشکده فناوری های شیمایی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
شهره صفارزاده متین – استادیارگروه پژوهشی صنایع آلی ودارویی – پژوهشکده فناوری های شیمیایی
انور شلماشی – دانشیار گروه پژوهشی صنایع آلی ودارویی

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون بشر به منابع تجدید پذیر وجدید انرژی بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین به دلیل آلایندگی کمتر ونیز استفاده از دی اکسید کربن جو به عنوان منبع کربن سوختی بسیار مورد توجه است در تهیه این سوخت پاک استفاده از روشی که مزایای قابلیت بازیابی یکی از مواد واکنشگر کاهش تعداد مراحل تهیه وجداسازی محصول کاهش مضرات زیست محیطی قیمت تمام شده به نسبت ارزانتر کاهش میزان آلوده ساختن منابع آب وبه تبع آن اثرات مخرب زیست محیطی کمتر را همزمان در خود داشته باشد مورد توجه است این مهم در تهیه وکابرد کاتالیست های ناهمگن با میزان تبدیل بالا وعمر مناسب قابل دستیابی است مهمترین چالشها دراین راستا عبارتند از نشت سایتهای فعال غیر فعال شدن آنها در گذر زمان وسایر عوامل محیطی از قبیل رطوبت در مقاله حاضر تهیه بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن (اکسید کلسیم تثبیت شده بر نانو ساختار سیلیکا فیوم ) تهیه شده ومتغیرهای وابسته نسبت روغن ( روغن نقاله زیتون غیر خوراکی) به متانول درصد بارگزاری کاتالیست وزمان انجام واکنش برای دست یابی به بالاترین درصد تبدیل واکنشگرها به بیودیزل بهینه سازی شده اند مقادیر بهینه به ترتیب عبارتند از ۷/۳۵، ۹ و۸/۵ تطبیق بسیار خوبی بین نتایج پیش بینی شده از مدل با نتایج تجربی حاصل گردید که نشانگر کارایی قابل توجه مدل در پیش بینی تغییرات متغیرهای وابسته می باشد.