سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا دنه دزفولی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشکده فنی و مهندسی، دا

چکیده:

الگوریتمی برای تولید شبکه های بی سازمان در مخازن متشکل از محیطه های پیوسته و شبکه شکاف های گسسته ارائه شده است. تولید شبکه اتوماتیک، توزیع اندازه سلول ها و کنترل ذاتی کیفیت شبکه از جمله توانایی های این الگوریتم هستند. فرآیند تولید شبکه توسط روش های جاگذاری گره و تقسیم سلول تعبیه شده است. کیفیت شکل سلول ها با استفاده از یک روش تعویض ضلع کارآمد به صورت توپولوژیک بهبود یافته اند. توزیع هموار گره های شبکه توسط روش هموارسازی معروف لاپلاس به دست آمده است. شبکه های بی سازمان در مخازن با شبکه شکاف های ساده و پیچیده تولید شده اند. شبکه های خروجی برای پنج نمونه مختلف نشان داده شده اند. آمارها و زمان پردازش شبکه برای شبکه ای پیچیده از شکاف های گسسته ارائه شده است.