سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی افلاطونیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد
عماد اولیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن مشروطه – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه پارچه های منسوج نبافته مخمل یکی از مهم ترین اجزای طیف گسترده منسوجات نبافته را تشکیل میدهند. این منسوجات دارای قابلیت های ویژه بوده و با استفاده از یک فناوری خاص که در خلال دو دهه اخیر توسعه یافته است تولید میگردند.پارچه منسوج نبافته مخمل با استفاده از ماشین سوزن زنی خاص که با ماشینآلات سوزن زنی نمدی متداول متفاوت است، تولید می شود. تفاوت اساسی آنها درنوع سوزنهای مورد استفاده و نیز صفحه استراحت دهنده لایه آنهاست. مطالعات نشان میدهد کهپارامترهای مختلفی از قبیل ظرافت و فروموج الیاف، وزن واحد سطح لایه نمدی، تنظیمات مختلف در تولید لایه نمدی، همچنینتنظیمات گوناگون دستگاه سوزن زنی مخمل بر نیروی وارد شده به سوزن در خلال عملیات سوزن زنی مخمل موثر میباشند. لذا در این تحقیق سعی شده است تا مهم ترین عوامل ذکر شده مرتبط با الیاف و روش سوزن زنی، همچنین هندسه سوزن در قالب یک مدلمکانیکی و به کمک روش عددی اجزای محدود، مدل سازی شده و با شبیه سازی نفوذ دینامیکی سوزن به درون لایه نمدی طراحیشده، علاوه بر پیش بینی نیروی وارد شده به سوزن، نحوه جابجایی الیاف و چگونگی انطباق آن با جابجایی واقعی الیاف در خلال عملیات سوزن زنی مخمل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان میدهد که نیروهای پیشنهاد شده توسط مدل با نتایج حاصل ازاندازه گیری واقعی همخوانی زیادی ندارد، اما به جهت تطابق مناسب شکل حلقه شدن الیاف توسط مدل با شکل واقعی آن، مدل میتواند به عنوان قدم اول جهت بررسی نیروی وارد شده بر سوزن مورد استفاده قرار گرفته و با اصلاح آن بر اساس عوامل موثر، به مدلی بهتر و نتایجی دقیقتر در این زمینه دست یافت