سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عماد اولیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنی
علی افلاطونیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
حسن مشروطه – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه طیف گستردهای از منسوجات بیبافت به روش سوزن زنی تولید میشوند. نیروی سوزن زنی که توسط محققین به دوصورت استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است، نیرویی است که در طی عملیات نفوذ به و خروج از لایه بر سوزنوارد می شود. از آنجا که نتیجه عکسالعمل الیاف به نیروهای وارد شده از طرف سوزن، مشخص کننده میزان و نحوه جابجایی آنها در درون لایه نمدی است، نیروی وارد شده به سوزن در مرحله سوزن زنی میتواند علاوه بر تأثیر بر میزان سایش سوزنناشی از تنش تماسی، شکستگی سوزن و پارگی الیاف، نهایتاً بر راندمان عمل سوزن زنی نیز نقش موثر داشته باشد . لذا در اینتحقیق سعی شده است تا هندسه سوزن در قالب یک مدل مکانیکی و به کمک روش عددی اجزای محدود مدلسازی شده و با شبیهسازی نفوذ دینامیکی سوزن به درون لایه الیافی طراحی شده، علاوه بر پیشبینی نیروی وارد شده به سوزن، نحوه جابجاییالیاف و چگونگی انطباق آن با جابجایی واقعی الیاف در خلال عملیات سوزن زنی نمدی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نیز حاکی از آن است که میزان نیروی تعیین شده توسط مدل با محدوده نیروهایی که محققین بصورت عملی اندازهگیری کردهاند ، تفاوت بسیار فاحش نداشته و نشان از روند نسبتاً مناسبی دارد که جهت طراحی مدل در نظر گرفته شده است