سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام پیوندی – دکتری دانشجوی ، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود لطیفی – استاد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد مغانی – استادیار ، برق دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سا لهای اخیر استفاده از نخ های رسانا در محصولات نساجی، به خصوص در پوشاک الکترونیک و محصولات هوشمند گسترش زیادی یافته است. از آنجا که تغییر فرم کلیه نخ های فیلامنتی برای استفاده در پوشاک ضروری است در این تحقیق روش جدیدی بر اساس عبور دادن نخ های فیلامنتی فلزی از میدان مغناطیسی گردان و اعمال تاب و درگیری الیاف معرفی شده است. عملکرد این روش جهت اعمال نیرو به الیاف در میدان مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود مدل شده است و توانایی روش مذکور در جابه جایی و درهم رفتن الیاف فیلامنتی فلزی به تأیید رسیده است.